1. Nieuws
  2. Herontwikkeling van kantoorvilla nabij Veenendaal

Op verzoek van de eigenaar van bovenstaande karakteristieke kantoorvilla in De Klomp heeft Weltevreden een principeverzoek voor herontwikkeling van deze villa naar appartementen opgesteld.

Het gaat hierbij om appartementen van 44 tot 72 m².

Doordat er momenteel meerdere woningbouwinitiatieven in het kleine buurtschap De Klomp spelen, waarvoor een afweging moet worden gemaakt, gaat de gemeente binnen een participatietraject met initiatiefnemers, ondernemers en bewoners in de omgeving in dialoog om uit te vinden welke initiatieven de (ruimtelijke) voorkeur geniet.

Dit initiatief gaat over duurzaam ruimtegebruik, doordat er sprake is van transformatie binnen het bestaand stedelijk weefsel. Het is binnen dit initiatief de bedoeling om aan de achterzijde een uitbouw toe te voegen, zodat de karakteristieke, statige gevel op de zichtlocatie niet het geding komt.

De omgevingsdialoog van de Gemeente Ede moet uiteindelijk leiden tot een nieuw beleidskader waarin deze initiatieven getoetst worden. De adviseurs van Weltevreden zien dit proces en de dialoog met vertrouwen tegemoet.

Ander nieuws