1. Nieuws
  2. Afwijkingsbevoegdheid voor verkeerskundige verbeteringen in Bilthoven-Noord

Voor een aantal verkeerskundige verbeteringen op het kavel van een opdrachtgever hebben de adviseurs van Weltevreden advies verleend.

Het ging in deze casus onder andere over de aanpassingen van een hek aan de drukke weg, inclusief een nieuwe poort. Dit hek mocht aan de straatzijde niet hoger zijn dan een meter, eenzelfde geldt voor de zijkant. Ten behoeve van een erfafscheiding naar andere buren (aan de andere zijkant en aan de achterkant) mag de hoogte het hek 2 meter bedragen.

Voor alle aanpassingen is een afwijkingsbevoegdheid gebruikt, waarbij tegemoet is gekomen aan de wens tot verkeerskundige verbeteringen voor deze drukke weg. Hierdoor is de poort vijf meter teruggeplaatst op het kavel, zodat er voor in- en uitrijbewegingen een goede mogelijkheid tot overzicht bestaat, daar de drukke weg ook een veel bereden doch smal fietspad aan de zijde van het kavel heeft. Dankzij de ruime opstelplaats is er goed zicht op de rijbaan en het fietspad en hoeft er bij het uitvoegen tot het openen van de verkeerspoort geen doorgang geblokkeerd te worden. Ook wordt plaatsing van verkeersattributen als spiegels hierdoor voorkomen.

Voor de poort en de erfafscheidingen is vervolgens overleg met de Commissie Welstand geweest, waarna de vergunning is verleend.

Ander nieuws