1. Nieuws
  2. Kookworkshops via een buitenplanse wijziging vergund

Voor onze opdrachtgever Food ‘N’ Mood in Houten, hebben de adviseurs van Weltevreden B.V. een omgevingsvergunning verkregen voor het organiseren van horeca-activiteiten voor besloten groepen in de vorm van workshops.

In het proces van de aanvraag kwam de eigenaar zelf tot de conclusie dat een dergelijke activiteit niet was toegestaan binnen het bestemmingsplan. Na aanpassingen in het pand, o.a. met betrekking tot sanitair, geluidswerend materiaal en klimaatbeheersing en de toegangswegen, zijn stappen gezet om de activiteiten vergund te krijgen. In de vertaalslag van verzoek tot aanvraag is hierbij juridisch en proceduretechnisch advies door Weltevreden geleverd.

Het ging hierbij om een vergunning voor planologisch strijdig gebruik, wat een kleinschalige buitenplanse wijziging is, waar het college van B&W van Houten hun wijzigingsbevoegdheid voor kunnen inzetten door middel van een verkorte procedure. Doordat de gemeente Houten op een goede manier de uitnodigingsplanologie toepast, waarbij door middel van een verzoek de aanvraag in de eerste fase op wenselijkheid en haalbaarheid wordt getoetst, kon op korte termijn duidelijkheid worden verschaft hoe de gemeente tegenover dit initiatief stond.

Binnen drie weken na aanvang van de opdracht was er duidelijkheid van de gemeente met een uitnodiging om het initiatief in persoon nader toe te lichten. Na deze toelichting kon via een verkorte procedure de aanvraag omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het strijdig gebruik in gang worden gezet. Zonder verlenging van de procedure heeft de gemeente Houten op basis van de ruimtelijke onderbouwing en onderliggende stukken de omgevingsvergunning toegekend. Alle partijen, de gemeente, initiatiefnemer en ook wij, kunnen trots zijn op het resultaat uit én het proces binnen deze procedure. Dit is hoe uitnodigingsplanologie haar werk hoort te doen, zeker in het kader van de aanloop naar de Omgevingswet.

Ander nieuws