1. Nieuws
  2. Ruimtelijke onderbouwing voor transformatie in winkelhart van Haarlem

Gedurende de afgelopen weken hebben de adviseurs van Weltevreden onze opdrachtgever geadviseerd met betrekking tot de transformatie en verbouwingsvereisten van een winkel-woonhuis naar een kleinere winkel met appartementen.

Dit heeft geresulteerd in een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de transformatie en het toevoegen van zes woningen in het winkelhart van de historische binnenstad van Haarlem. Het betreft een object op de Kleine Houtstraat van ruim 400 m².

Aandachtspunten voor de onderbouwing betroffen het fietsparkeren, het duidelijk benodigde onderscheid tussen bouwkundige en kadastrale splitsing en de beschermde status van het object.

Het fietsparkeren moet sinds de wijziging van de huisvestingsverordening zoveel mogelijk intern geregeld worden bij het toevoegen van wooneenheden; een flinke uitdaging in een historisch pand. De gewijzigde huisvestingsverordening, waarbij gebruik wordt gemaakt van een overgangsbepaling om deze transformatie mogelijk te maken, is tevens de reden dat er een heel specifiek onderscheid moet worden opgenomen in de tekeningen en onderbouwing met betrekking tot de verdeling van de kadastrale en bouwkundige splitsing. Tot slot is het object voorzien van een zeer representatieve gevel en kap en door zijn leeftijd binnen het gemeentelijk paraplubestemmingsplan dat in voorbereiding is, heeft dit een beschermde status, waar enkel gemotiveerd van kan worden afgeweken.

Dit alles heeft geresulteerd in een uitgebreide onderbouwing, waar in is gemotiveerd en aangetoond dat deze wijziging op alle aspecten aan de goede ruimtelijke ordening voldoet.

Ander nieuws