1. Nieuws
  2. Revitaliseren van vakantiepark: onderbouwing van laatste deel renovatie
Update – 2021.07.23: Door veel bezoek naar deze pagina een kleine toelichting: er is nog geen onherroepelijke bouwvergunning voor het vakantiepark, doordat deze is gekoppeld aan een nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure. In deze procedure zit een compensatie met berekening van de ruimtelijke kwaliteit voor de toe te voegen economische activiteiten in het buitengebied, conform de Interim-Omgevingsvisie Noord-Brabant. Deze bestemmingsplanprocedure is tot op heden nog niet voltooid.

Update – 15 april 2020: lees het laatste nieuws over de procedure van het bestemmingsplan De Steppe.


In het buitengebied van Ulicoten, een plaats in de gemeente Baarle-Nassau, is het recreatiepark De Steppe toe aan een grote stap vernieuwing. Waar dit vakantiepark in het verleden was gericht op groepsaccommodatie, met diverse sport- en spelterreinen, wordt dit kavel herontwikkeld naar 71 vrijstaande (luxe) vakantiewoningen.

De Steppe is een terrein van 5 hectare, 45 eenvoudige recreatiewoningen en 2 trekkershutten. Daarnaast zijn er standplaatsen en is er een horecavoorziening die ook ten dienste staat van gasten buiten de camping (zaalverhuur). Naast de kwaliteitsverbetering verandert er nog meer op het terrein. Ten opzichte van de huidige situatie komt het gebied ten zuiden van de beek Bremer vrij voor natuur en ter waterberging worden op meerdere plekken op het terrein wadi’s gerealiseerd. Er wordt in het noordoosten tevens een vennetje aangelegd. Het kavel wordt namelijk door de beek doorsneden en ook het Brabants natuurnetwerk is aanwezig op het kavel (categorie N16.03 Droog productiebos).

De onderbouwing die Weltevreden heeft geleverd gaat in op de herontwikkeling van het laatste stuk op het kavel. Voor de overige 68 vakantiewoningen is reeds binnen het bestemmingsplan Buitengebied reeds ruimte. Het gaat bij deze onderbouwing om het perceel dat binnen het bestemmingsplan de functie Wonen heeft. Door dit te ‘egaliseren’ met het andere deel van het kavel is er ruimte voor de laatste paar vakantieeenheden. Onderstaand een weergave van een detail van het plangebied.

Detail plangebied

Er zijn acht varianten van de vakantiewoningen gezicht op kleinere groepen of familierecreatie.

Momenteel is de ruimtelijke onderbouwing opgeleverd. De opdrachtgever verzorgt de overige benodigdheden voor de procedure tot een omgevingsvergunning.

Ander nieuws