1. Nieuws
  2. Massastudie herontwikkeling voormalig kantoorgebouw SZW Florijnburg 41, Nieuwegein

Een goede voorbereiding voor een ingrijpende herontwikkeling maakt dat er als initiatiefnemer eerder kan worden gestuurd op zowel de mogelijkheden als de zaken die aandacht behoeven, zowel van de omgeving als voor het object zelf. Voor onze opdrachtgever aannemers- en ontwikkelbedrijf Kwakkenbos uit Harmelen hebben we in het kader van aankoop van een object voor herontwikkeling of transformatie van kantoor naar wonen een massastudie uitgevoerd.

De aandachtspunten voor dit object betroffen de eisen met betrekking tot beschikbare publieke parkeerruimte na transformatie, zoals aangegeven door de gemeente in collegiaal overleg omdat deze parkeerruimte van belang is voor het nabijgelegen winkelcentrum en bezoekers, de hoogte ten opzichte van de andere bebouwing, de gedeelde en privé-buitenruimte alsmede de geluidswaarden van de meest nabijgelegen doorgaande weg. Inpassing van groen is daarentegen een kans, daar de omgeving met grote mate van verstening te maken heeft, met bebouwing uit midden jaren tachtig.

Op basis van de volumestudie van Weltevreden is Kwakkenbos BV inmiddels begonnen met het opstellen van enkele scenario’s, waarmee de rendabiliteit van de ontwikkeling vooraf wordt getoetst. Inmiddels is het object op verkoopprijs gegund aan een andere partij.

Ander nieuws