1. Nieuws
  2. Advies splitsingsvergunning en coördinatie

Voor het realiseren van een vastgoedfinanciering heeft Weltevreden opdrachtgever Mogelijk geadviseerd. Dit betrof advies met betrekking tot het lokale beleid in de gemeente Zaanstad omtrent splitsingsvergunningen en -systematiek. Ten behoeve van de splitsing is ook nog archiefonderzoek bij de gemeente Zaanstad verricht.

Naar aanleiding hiervan heeft Weltevreden de werkzaamheden om te komen tot de splitsingstekening en -akte gecoördineerd voor Mogelijk. De splitsingstekening is in samenwerking met GeoSplitsing gerealiseerd. De splitsingsakte is opgesteld door Westdam Notarissen.

Mogelijk vastgoedfinancieringen financiert ondernemers met een investeringsvraagstuk in vastgoed.

Ander nieuws