1. Nieuws
  2. Utrechtse Bouw Sociëteit verwelkomt Weltevreden

Als adviseur in het omgevingsrecht is Weltevreden B.V. continue op zoek naar niveauverhogende onderwerpen rond vraagstukken die aan bod komen bij vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

In dat kader heeft Weltevreden een sociëteitsavond bijgewoond en zich aangemeld bij en toegelaten tot de Utrechtse Bouw Sociëteit (UBS). De UBS zet zich in voor toekomstbestendig bouwen, innovatieve oplossingen, professionalisering en kennisdeling, opgaven rond verdichtingen en is op die manier passend bij de werkzaamheden en ambities van Weltevreden.

Vincent Bothof vertegenwoordigt Weltevreden bij de Utrechtse Bouw Sociëteit.

Ander nieuws