Ecologische quickscan Rhenen Veeneind “De Oude Trekpot”

Ecologische quickscan Rhenen Veeneind “De Oude Trekpot”

with Geen reacties

In het gebied Veeneind, een gebied aan de uiterste noordgrens van het grondgebied van Rhenen aan de Cuneraweg, heeft Weltevreden B.V. een ecologische quickscan verricht. Na decennialange juridische conflicten is dankzij mediation in 2016 de planvorming op gang gekomen om de locatie “De Oude Trekpot”, voorheen na de agrarische bestemming gepland voor een garagebedrijf, te ontwikkelen naar woningen. De naam De Oude Trekpot is overgenomen van de boerderij die daar in de twintigste eeuw heeft gestaan.


Rhenen Cuneraweg


Veeneind is de strook aan de Cuneraweg ten zuiden van Veenendaal die tot het grondgebied van Rhenen behoord. Over het Veeneind is gedurende vele jaren gesproken tussen de gemeenten Rhenen en Veenendaal, onder meer om een grenswijziging te onderzoeken. Zo hebben bewoners een ander netnummer, betalen ze andere ozb-tarieven en zijn deze huizen in het recente verleden overgeslagen bij de aanleg van het glasvezelnetwerk van Veenendaal.In begin 2019 is een stedenbouwkundige visie voor de kavels, groot ~7.500 m², door de gemeenteraad goedgekeurd. Ten behoeve van de nadere uitwerking van de plannen is een ecologische quickscan noodzakelijk. Deze is in mei 2019 door Weltevreden uitgevoerd.