1. Nieuws
  2. Vergunningverlening balkons met zware welstandstoetsing Van Baerlestraat

Voor een vastgoedeigenaar van een object in de Concertgebouwbuurt in Amsterdam-Zuid, met een plangebied waarvan de bewoners uitzicht over het Museumplein hebben, heeft Weltevreden de procedure van de vergunningverlening voor balkons aan de achterzijde van de verdiepingen verzorgd. Het gaat hier om de toevoeging van buitenruimte voor alle verdiepingen, aan de achterzijde van de woningen, boven winkelruimte. Voor het gehele blok geldt een zware welstandstoetsing, waarvoor enkele aanpassingen in de tekeningen zijn gemaakt.

Beelden: Kaarten Amsterdam (luchtfoto, links) en Google Streetview (rechts)

Conform de nota van het welstandsbeleid in Amsterdam, bekend onder de naam De Schoonheid van Amsterdam (2016) geldt voor het gehele blok aan het Museumplein de categorie ‘bijzonder’ en dient de toetsing van de aard ‘zorgvuldig’ te zijn. Dit houdt in dat er een zware toetsing moet plaatsvinden ter behoud van karakteristieke gevels, binnen de Standaardtoets Veel Voorkomende Bouwwerken.

Weltevreden heeft de eigenaar eerder geadviseerd omtrent de toevoeging van balkons. Dit betrof een haalbaarheidstoets. Naar aanleiding van die haalbaarheidstoets heeft de eigenaar besloten Weltevreden in te schakelen voor de procedure tot vergunningverlening. Begin mei ontvingen we van het bevoegd gezag het bericht dat de vergunning voor de balkons aan de achterzijde verleend was.

Ander nieuws