1. Nieuws
  2. Ondersteuning bij belang ontwikkelaar in rechtszaak

Voor de ontwikkeling in jachthaven aan de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef hebben de adviseurs van Weltevreden B.V. de ontwikkelaar Wijdemeren Ontwikkeling B.V. ondersteund. Het ging in deze zaak tussen de gemeente en derden (aangespannen door belanghebbenden in de omgeving). Hier heeft Weltevreden door middel van met een deskundigenrapportage over de ontvankelijkheid in de relatie privaatrecht versus publiekrecht aangaande de ontwikkeling in het omgevingsrecht geadviseerd.


Destijds is deze jachthaven ingericht om meerdere woonschepen te huisvesten, die in het verleden verspreid over de wateren van Kortenhoef lagen. Dit was een harde eis van de provincie.

De gezamenlijke eisers beriepen zich op een historische vaststellingsovereenkomst die hen (volgens hen) het recht gaf bij de gemeente handhaving te eisen als er extra woningen in de vorm van woonboten kwamen. Deze handhaving was opgenomen in het bestemmingsplan.

Daar de gemeente nu voornemens is om een nieuw bestemmingsplan voor de ontwikkeling te schrijven, vroegen de eisers handhaving van de bepalingen in de vaststellingsovereenkomst aan middels een kort geding in het privaatrecht.

Door Weltevreden is allereerst beargumenteerd dat de eisers, door de ontwikkelaar niet als belanghebbende is meegenomen, onvolledig gehandeld hebben in de kennisdeling. De ontwikkelaar heeft zich met onze argumentatie bij de zaak aan de zijde van de gedaagde (gemeente) kunnen voegen.

Voorts is namens de ontwikkelaar onderbouwd dat de eisers niet-ontvankelijk verklaard moeten worden en het gebruik van het privaatrecht (kort geding) niet het juiste middel is in deze zaak.


Dit is voor alle bovenstaande gevallen de juiste argumentatie gebleken en door de voorzieningenrechter overgenomen. Derhalve zijn de gezamenlijke eisers niet-ontvankelijk verklaard. De juiste route voor hen zal zijn om een zienswijze in te dienen bij het ontwikkelbestemmingsplan (op inhoudelijke gronden) en indien die zienswijze niet wordt overgenomen te kiezen om bezwaar te maken en op die manier de publiekrechtelijke route te volgen.

Ander nieuws