1. Nieuws
  2. Procedure voor wijziging voorgevel garagehouder

Voor een garagehouder die een pand op het bedrijventerrein Het Plaveen in Huizen wilde betrekken was het voor de aantrekkelijkheid als nieuwe bedrijfslocatie nodig om het object van een moderne facelift te voorzien. Dit was vergunningsplichtig. Daarnaast gaat het om activiteiten die binnen een zware milieucategorie vallen.

Weltevreden heeft voor de garagehouder de vergunningsprocedure en onderbouwing verzorgd. Deze aanvraag omvatte een verbouwing van de voorgevel, met een nieuwe entree en onderbouwing van de brandwerende constructie, alsmede vergunningsvrije verwijderbare beveiligingspalen voor de entree, voor de verlaging van de kans op diefstal van auto’s. Daarnaast is advies verleend met betrekking tot de activiteiten, in verband met de milieucategorie.

De vergunning is reeds verleend door de gemeente Huizen; deze is nog niet onherroepelijk omdat belanghebbenden nog zes weken de tijd hebben om hun zienswijze in te dienen.

Ander nieuws