1. Nieuws
  2. Onderbouwing voor transformatie en nieuwbouw in Wormer

Een plangebied dat eindigt in een cul de sac verdient extra aandachtpunten om tot goede invulling voor een goed leefklimaat te komen. Autoluw wonen in een gebied op loopafstand van de voorzieningen in Wormer.

Dat is de reden dat een opdrachtgever in het Noord-Hollandse Wormer ons heeft ingeschakeld om vanuit het principe van de goede ruimtelijke ordening hun plannen voor transformatie en nieuwbouw te voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Het plangebied snijdt daarbij door een zone met archeologische waarden. Om te komen tot een aanvaardbaar plan, is de onderbouwing voorafgaand aan het vooroverleg reeds opgeleverd.

Ander nieuws