1. Nieuws
  2. Netwerkbijeenkomst SteengoedBenutten
Watertoren NYMA (monument) (bron: Wikimedia Common)

Aan de Waal, naast de Stadsbrug De Oversteek te Nijmegen, was voor de netwerkbijeenkomst van de Gelderse provinciale regeling SteengoedBenutten (SGB) een uitnodiging aan Weltevreden uitgegaan om aan te schuiven bij een middag voor gemeenten, ontwikkelaars en adviseurs “in het veld”

De locatie voor deze gelegenheid was De Vasim (meer informatie over de historie), een voormalig industrieel gebied, dat tegenwoordig wordt uitgebaat door De Cultuurspinnerij ten behoeve van creatieve bedrijvigheid. 

De gemeente Nijmegen heeft bij ontwikkeling van de naastgelegen nieuwbouwwijk in samenwerking met de ondernemerscoöperatie NYMA het iniatief genomen om hier bewust een rauw randje van de stad te behouden en dit nader te stimuleren. Dit is ook ingegeven door noodzaak – door de aanwezigheid van significant overlastproducerende omgevingsfactoren kan er op deze locatie geen woningbouw plaatsvinden, wat het financiële plaatje aardig beperkt.

Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid stilgegaan bij de gevolgen van leegstand, en dan vooral de gevolgen voor beeldbepalende gebouwen. De trends voor de komende 10 jaar zijn nog eens onder het vergrootglas gelegd, gespecificeerd per regio in Gelderland. Het proces van herbestemmen, inbouwen van flexibiliteit in bestemmingsplannen en het belang van een integrale aanpak voor een wijk kwam meermaals naar voren. 

SteengoedBenutten is in 2018 van een aanpak van uitvoeringsgereed realiseren naar procesbegeleiding gegaan waar we bij Weltevreden inmiddels ook kennis mee hebben gemaakt bij projecten tot de herontwikkeling van een gebied en herbestemmen van een object in opdracht van onze klanten. 

Onder de geweldige akoestiek van een van de bogen van de Stadsbrug met uitzicht op De Vasim.

Ander nieuws