1. Nieuws
  2. Mag een zwembad in de tuin bij een gedoogconstructie?

In het centrumgebied van de dorpskern van De Bilt heeft Weltevreden B.V. een schetsplan opgesteld voor het realiseren van een zwembad in de achtertuin. Hiervoor is onderzocht of dit past in het bestemmingsplan en de beheersverordening. Omdat bleek dat de bewoning van het object een gedoogsituatie betreft, was de vraag of voorzieningen gerelateerd aan Wonen op deze locatie zijn toegestaan.

Dit was het geval, waarna een schetsplan is opgesteld om de gemeente te informeren van de werkzaamheden. Met de onderbouwing voor de goede ruimtelijke ordening, kan onze klant de hitte van de zomer comfortabel tegemoet zien.

De hierboven getoonde afbeelding betreft een inspiratiefoto, die aansluit bij de wensen van de initiatiefnemer.

Ander nieuws