1. Nieuws
  2. Verkeersplanologische toetsing bouwplan Nieuwvliet

In opdracht van mex architects heeft Weltevreden B.V. bij de onderbouwing van bouwplannen voor uitbreiding van een woning met een bijgebouw in Nieuwvliet, gemeente Sluis (Zeeland), specifieke expertise omtrent de verkeersplanologische toetsing verzorgd. Hierbij is getoetst of de bouwplannen het weggebruik of weggebruikers aantasten, door bijvoorbeeld de zichtlijnen, veiligheid van de weg en doorvoerroutes.

Omdat door middel van verkeersgegevens en categorisatie van wegen kon worden aangetoond dat de twee omliggende wegen reeds de doorvoerfunctie vervullen, de zichtlijnen door plaatsing ruim buiten de begrenzing van het baanvak niet in het geding zal komen en er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn bij verkeer uit beide richtingen is de planologische toetsing voor verkeer geborgd. Hiermee is de initiatiefnemer voorzien van een onderbouwing om te bewerkstelen dat de goede ruimtelijke ordening niet in het geding zal komen.

Naar aanleiding van deze onderbouwing heeft de gemeente besloten medewerking te verlenen voor uitbreiding met een bijgebouw.

Ander nieuws