1. Nieuws
  2. Transformatie van kantoor naar woning in De Bilt

Bij de aankoop van het object Emmalaan 6 heeft onze opdrachtgever ons verzocht om de procedure te verzorgen voor de wijziging van de bestemming van Kantoor naar Wonen. Het object op ligt in de buurt Kloosterpark in de wijk De Bilt Zuid. Dit is een lommerrijke buurt, met grote lanen en grote huizen. De buurt wordt aan de noordzijde ontsloten door de Utrechtseweg en wordt omsloten door de sloot Biltse Grift.

In historisch bouwkundig opzicht vormt Emmalaan 6 gezamenlijk met Emmalaan 5 een voormalig koetshuis. Het koetshuis was ten dienste van de familie Van Boetzelaer, landgoedeigenaar in de directe omgeving. Als eigenaar van onder andere Sandwijck, Houdringe, Kolenberg en Eyckenstein was de familie nauw verbonden aan de regio. Aan weerszijden van het koetshuis zijn na verloop van tijd twee woonhuizen gebouwd, die beide een ingang via de centrale poort van de koetsen in het koetshuis hadden. Het object betreft momenteel een twee-onder-één-kap op een ruim kavel, met parkeergelegenheid op eigen kavel.

Op verzoek van de Omgevingsdienst Regio Utrecht is tevens een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De Utrechtseweg en Universiteitsweg (respectievelijk N237 en N412) hebben een geluidsbelasting die de voorkeursgrens van 48 dB Lden overschrijden, maar nergens wordt de maximaal toegestane waarde van 58 dB Lden overschreden.

De gemeente heeft aangeven de bestemmingswijziging in behandeling te nemen. De omgevingsvergunningaanvraag ligt ter inzage, met een reguliere termijn van zes weken waarin eventuele belanghebbenden in de gelegenheid zijn om hun zienswijze in te dienen.

Update 26-06-2018: De gemeente heeft aangeven de bestemmingswijziging, indien de hogerewaardeprocedure voor de 48 dB Lden door de toetsing van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) komt, over te nemen. Bij verlening van de omgevingsvergunning door het college is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen.

Update 12-07-2018: De procedure voor de hogere waarden is doorlopen en het besluit hogere waarden is verleend. Daarmee is de omgevingsvergunning via de kruimelgevallenregeling conform artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de Wabo verleend.

Ander nieuws