1. Nieuws
  2. Deskundigenonderzoek Soest

Op verzoek van Hoegen Dijkhof Advocaten te Amsterdam hebben we een ruimtelijk deskundigenonderzoek opgesteld, naar aanleiding van een langlopende procedure tegen de gemeente Soest.

Het ging hierbij om toetsing van redelijkheid binnen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro), omdat er over de jaren heen een tweetal bestemmingsplannen zijn vastgesteld, waarbij heeft geweigerd de huidige situatie te actualiseren. Dit zou niet problematisch zijn, ware het niet dat de gemeente Soest over deze twintig jaar in enige mate nalatig is geweest, door niet te handhaven, terwijl zij binnen het wettelijk kader wel deze middelen had.

In een eerdere procedure is het betoog van de gemeente Soest ook ongegrond verklaard, omdat zij heeft verzaakt processtukken in te brengen.

Deze procedure is momenteel aanhangig gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland.

Ander nieuws