1. Nieuws
  2. Winkeltijdenverordening gemeente Zeewolde

De huidige Winkeltijdenverordening van Zeewolde stamt uit 2011. Hier zitten enkele verwijzingen in naar artikelen uit de Winkeltijdenwet 1996, die per 1 juli 2013 zijn komen te vervallen. Het betreft hierbij verwijzingen naar toerisme en grensovergangen. Er is in de verordening een keuze gemaakt om, naast de koopzondagen, één levensmiddelenwinkel toestemming te verlenen open te zijn op zondag. Het tijdslot van opening, formeel 16:00 uur tot 22:00 uur, effectief 16:00 uur tot 19:00 uur, heeft recent tot meer wachttijden in de winkel geleid, wat voor een gemeentelijke politieke partij tot een initiatiefvoorstel heeft genoopt.

In het (ingetrokken) initiatiefvoorstel van Zeewolde Liberaal, dat is besproken in de raadsvergadering van 3 november 2016 werd voorgesteld om de zondagopenstelling de vervroegen van 16:00 uur naar 10:00 uur. Het voorstel is ingetrokken naar aanleiding van de toezegging om een onderzoek te doen. In de raadscommissie Bestuur & Middelen d.d. 14 juni 2017 zijn de kaders van het onderzoek besproken. Aan de hand van de behandeling in de vergadering en de input van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ) is een lijst met onderzoeksvragen en aanvullende te onderzoeken vragen geformuleerd, waarmee de betreffende onderzoeksaanvraag is uitgezet. Deze onderzoeks- en offerteaanvraag van de gemeente Zeewolde is bij Weltevreden B.V. en drie andere onderzoeksbureaus ingediend.

De onderzoeksopzet van Weltevreden B.V. is op basis van kwaliteit geselecteerd, maar helaas op basis van prijs niet gegund aan Weltevreden. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research en de resultaten van het onderzoek zijn per 1 december 2017 gepubliceerd en aan de gemeenteraad verzonden.

Ander nieuws