1. Nieuws
  2. Wat is nu eigenlijk een Tiny House?

In de afgelopen maanden zijn er in tal van gemeenten initiatieven rond Tiny Houses gestart. In dit tweede artikel in een serie over Tiny Houses bespreken we de definitie “Tiny House”. Het eerste deel in deze serie is op 19 september 2017 verschenen.

Het principe van het Tiny House is met een directe vertaling ‘een klein huis’. Maar wat precies binnen deze brede definitie valt laat zich niet makkelijk duiden. Er zijn gemeenten die een grens tot 50 m² als Tiny House aanhouden. Een woning waar een student in steden als Utrecht of Amsterdam gelijk ja op zou zeggen. Andere grenzen komen in zicht bij de eis dat het tiny house verplaatsbaar blijft. Dan zit voor gemakkelijk vervoer de grens op een gewicht van maximaal 3.500 kg en een maximale vervoersbreedte van een trailer – 2,5 meter. Hiermee valt voor de Wegenverkeerswet het onder de categorie aanhangwagen.

Dan is er nog de variant die op een vrachtwagentrailer gebouwd wordt. Dit geeft meer mogelijkheden, in bouwmaterialen, isolatie en apparatuur door het extra toegestane gewicht en omvang. Een nadeel is dat dergelijke constructies door hun breedte niet zonder begeleiding over de rijkswegen vervoerd mogen worden. Het makkelijkste vervoer is dan door een tractor. Daarbij is de grootte van constructies bijna vergelijkbaar met een kleine eengezinswoning; zeker als er efficient van de hoogte in het Tiny House gebruik wordt gemaakt.

Maar waar zit de andere grens? Wat als een camper wordt neergezet op een locatie die bestemd is voor Tiny Houses, waar kan de gemeente zich op beroepen om dit te voorkomen, als al uitzonderingen op het Bouwbesluit mogelijk worden gemaakt? Dat is wel degelijk iets voor gemeenten om bij het opstellen van de regelgeving rekening mee te houden; ongewenste uitwerkingen kunnen hiermee voorkomen worden. Doordat in de regel Tiny Houses niet verankerd staan, zijn deze niet als onroerend goed te definiëren en zijn ook tijdens het vervoer niet verzekerbaar.

Tot slot is er nog het zelfvoorzienende element; veelal zijn Tiny Houses niet aangesloten op het gasnet, elektra wordt zelf gegenereerd met zonnepanelen en opgeslagen in een eigen accu voor later gebruik en water wordt hergebruikt. Voor drinkwater blijft een Tiny House echter afhankelijk van een aansluiting. Voor warmte moet er de beschikking zijn over brandhout om in de winter (met minder uren zonnekracht) over voldoende warmte voor een leefbare omgeving te beschikken. Dit is al helemaal van toepassing op de kleinere Tiny Houses, omdat daar door de gewichtsgrens minder isolatie kan worden aangebracht.

Heeft dit u aan het denken gezet over de definitie voor een Tiny House en wilt nader advies en inzicht in speelveld van regelgeving, besluiten, initiatieven en toekomstige wetgeving? Neem dan contact op met de adviseurs van Weltevreden B.V.

Klik hier voor de dossierpagina met de nieuwe artikelen over Tiny Houses. Het derde deel gaat over de font color=”orange”>typering van bewoners van Tiny Houses; wie dragen dat initiatief?

Ander nieuws