1. Nieuws
  2. Vastgesteld MVO-beleid binnen Weltevreden

Het maatschappelijk verantwoord beleid met betrekking tot personeel, milieu, duurzaamheid en verdeling van economische en maatschappelijke winst is voor Weltevreden een belangrijk punt. Hierbij wordt rekenschap gegeven aan de positie die wij als bedrijf innemen, waarbij er verantwoorde keuzes worden gevraagd. Het is voor ons niet meer dan logisch hier ook verantwoording over af te leggen. Per 2018 zullen op de site ook onze duurzaamheidsverslagen, per jaar beginnend bij 2017, terug te vinden zijn.

Per heden is op de pagina Maatschappelijk het vastgestelde beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen Weltevreden B.V. te vinden.

Mocht u vragen hebben over ons mvo-beleid of advies willen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan is Weltevreden uiteraard bereid daarbij u van dienst te zijn.

Ander nieuws