In opdracht van BAM Infra Rail bv voert Weltevreden werkzaamheden uit ten behoeve van onderhoud op het railtraject Breda-Boxtel. Bij deze werkzaamheden draait het onder andere om de bijhouden van kpi’s, coördinatie van processen, de administratie van het onderhoud voor de aanbestedende partij, ProRail, en het coördineren van de processen van dienstverlenende actoren als onderaannemers.

Weltevreden beheert daarnaast de nog te factureren dossiers die in overleg zijn met ProRail. Dit zijn de dossiers die al geruime tijd open staan.

Met ingang van 1 januari 2018 voert Weltevreden ook het beheer, overleg en coördinatie van het afwijkingendossier ten opzichte van de aanbestede opleveringseisen uit, ten behoeve van het prestatiegericht onderhoudscontract met de aanbestedende partij ProRail, op het railtraject Rijn en Gouwe.