1. Nieuws
  2. Corridorstudie N18 – Kansen in een Krimpregio

In het kader van het project Maak Gelderland Mooier van de Provincie Gelderland heeft Weltevreden B.V. een corridorstudie met betrekking tot de regio N18 in de Achterhoek uitgevoerd. Het betreft een krimpregio, waar de krimp drie jaar eerder is ingezet dan alle modellen hadden voorzien. Als gevolg van de krimp is een essentiële wijziging van het beleid nodig; specifiek met betrekking tot het (re)vitaliseren van de dorps- en stadscentra in de regio.

Corridor N18 verbindt met de provinciale weg N18 middelgrote Achterhoekse dorpen en stadjes met elkaar. In deze regio vormt leegstand en het krimpvraagstuk de uitdaging. De studie vormt een gereedschapskist voor gemeenten om met name de retail in de centra via concentratie, clustering en restrictief beleid op orde te krijgen. Hiermee wordt (langdurige) leegstand en daarmee een onaantrekkelijke kern voorkomen.

Het volledige rapport is bij Maak Gelderland Mooier te vinden.

Kaart en bewerking: Provincie Gelderland

Ander nieuws