1. Nieuws
  2. Who Cares: Zero To Total Living (ZTTL)

Weltevreden B.V. heeft deelgenomen aan de prijsvraag Who Cares van de Rijksbouwmeester, in samenwerking met Het Ontwerphuis te Amsterdam en onderzoeker Romy Brattinga. Hier is door Weltevreden het concept ZTTL uitgedacht voor het plangebied Almere-Haven, een wijk met 22.000 inwoners, waarvan de oudste gebouwen inmiddels 40 jaar oud zijn. Het doel van de prijsvraag was het levendig houden van oude stadswijken in het kader van de vergrijzing. De bovenstaande impressie is onderdeel van de inzending geweest.

Het centrale terugkerende thema van de Prijsvraag Who Cares is dat we leven in steden die zijn gebouwd voor de samenleving van gisteren. Het gebouwde, de fysieke omgeving, past niet meer bij de sociale werkelijkheid van de samenleving van nu.

Ons concept zal de fysieke ruimte in Almere-Haven inrichten op een manier die de mentale afstanden binnen de samenleving – de beperkingen waarom mensen langs elkaar heen leven binnen dezelfde fysieke ruimte- wegnemen. Zero distance to the totality of living, oftewel Zero To Total Living. Dit concept manifesteert zich door middel van onbewust gedwongen voorzieningen als een huisarts, pin-automaat, flexwerkplekken, buurtsuper, ruimte voor een steunpunt en blurring van activiteiten: trainingen, café, dans, muziek, overige recreatie en wonen.

Door onbewust gedwongen lokaal bezoek van ZTTL te stimuleren, komt er intergenerationele interactie op gang, waardoor de mentale afstand tussen de verschillende leeftijdsgroepen verdwijnt. Als senioren wel naar een verzorgingshuis moeten, gaan ze vaak sneller achteruit dan in het vertrouwde omgeving. In hun wijk kunnen ze op hun vertrouwde plek van hun oude dag genieten.

Ander nieuws