1. Nieuws
  2. Rapport Defensible Spaces

Gevaar voor aanslag met voertuig in winkelstraat

Veel drukke winkelstraten zijn door hun huidige inrichting een zwakke plek wat betreft veiligheid, waar dodelijke aanslagen met veel slachtoffers kunnen plaatsvinden. In winkelstraten wandelen veel mensen dicht op elkaar, in het weekend is het vaak erg druk. Tegelijkertijd kunnen voertuigen vaak nog de winkelstraten in, bijvoorbeeld bevoorrading en taxi’s. “Barrières zijn nodig in winkelstraten om te voorkomen dat een voertuig makkelijk mensen kan aanrijden”, zegt adviseur Thomas Schaapherder van Adviesbureau Weltevreden te Bilthoven.

Helaas leven wij in een nieuwe realiteit waarin alledaagse voertuigen worden misbruikt om aanslagen mee te plegen. Op elk moment kan een bestuurder van een voertuig besluiten zijn stuur te draaien richting een mensenmassa. Bij gewone straten is er een afscheiding tussen voetpad en weg door een stoep en sommige winkelstraten met paaltjes, straatmeubilair of bomen. Maar in steeds meer steden komt de shared space op. Dit zijn straten waar de voetganger, fietser en automobilist dezelfde ruimte delen en er geen obstakels zijn die voetganger en fietser van de auto scheiden. “Shared space kan een dodelijke val worden bij een aanslag”, zegt Thomas Schaapherder.

Het idee achter de shared space is dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen en de automobilist zijn snelheid aanpast. Maar als de bestuurder van een voertuig kwaad in de zin heeft kunnen voetganger en fietser geen kant op. Voorbeelden van dergelijke gedeelde openbare ruimtes zijn in veel steden te vinden, onder andere in Utrecht in de Zadelstraat.

Op 7 april 2017 heeft adviesbureau Weltevreden het rapport Defensible Spaces uitgebracht. Dit viel ongelukkig samen met een mogelijke aanslag op een winkelcentrum in Stockholm, Zweden.

Photo credit: Yeshiva World News

Ander nieuws