Ruimtelijke onderbouwing voor hondenuitlaatservice

met Geen reacties

Voor een hondenuitlaatservice de Happy roedel heeft Weltevreden bv een ruimtelijke onderbouwing geleverd.

Deze was nodig vanwege een klacht van omwonenden over de activiteiten van de hondenuitlaatservice en de gemeente die vervolgens een vergunningsaanvraag eiste.

Het conflict draaide om klachten over geluidsoverlast, deze zijn weerlegd met behulp van een ruimtelijke onderbouwing en een geluidsonderzoek.

Daarnaast was er verschil van mening over wat valt onder agrarische activiteiten.

Weltevreden bv heeft de activiteiten en waaronder deze vallen in een ruimtelijke onderbouwing beargumenteerd voor de hondenuitlaatservice.

Deze heeft het advies vervolgens bij de gemeente kunnen indienen om een vergunning(ontheffing) aan te vragen.