Plan ontwikkeling outdoor sportpark, gebied Nieuw-Wulven te Houten.

met Geen reacties

Vanuit Staatsbosbeheer kwam de vraag of private partijen wilden investeren in het helpen ontwikkelen van het gebied Nieuw-Wulven om de kosten van het natuurbeheer omlaag te brengen.

Samen met een lokale ondernemer heeft Weltevreden hiervoor een plan opgesteld om sport en fitness te promoten, dat als goed is beoordeeld.