1. Nieuws
  2. Reactie op zienswijzen voor landgoedeigenaar

In opdracht van een landgoedeigenaar heeft Weltevreden een contra-expertise op zienswijzen ingediend. Op het landgoed zijn meerdere ontwikkelingplannen waaronder een plan voor een theehuis.

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de bouw van het theehuis en aanleg van een parkeerplaats waren verschillende zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn door Weltevreden weerlegd in een reactie namens de landgoedeigenaar.

Update 2018-01-04: De gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan Landgoed Pijnenburg.

Ander nieuws