1. Nieuws
  2. Ruimtelijke advies en onderzoek voor hondenuitlaatservice

Voor hondenuitlaatservice De Happy Roedel heeft Weltevreden B.V. een ruimtelijke onderbouwing geleverd.

Deze ruimtelijke onderbouwing was nodig vanwege gebruik in afwijking van het bestemmingsplan en extra bouwvlak in het buitengebied. Na een klacht over geluidsoverlast kwamen de activiteiten in beeld bij de gemeente en die eiste een vergunningsaanvraag. Weltevreden heeft met eigen onderzoek aangetoond dat de klacht onterecht moet zijn geweest. Daarnaast is een aanvraag en Ruimtelijke Onderbouwing geschreven om af te mogen wijken van het bestemmingsplan, in dit landschappelijk waardevolle gebied. Er bleek binnen de omschrijving van de toegestane activiteiten en het beschermen van het landschap, voldoende ruimte voor de activiteiten van de Happy Roedel te bestaan.

De Happy Roedel heeft het advies en de onderbouwing vervolgens bij de gemeente kunnen indienen om de Omgevingsvergunning voor het mogen afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen.

Ander nieuws