Namens een lokale dierenarts in De Bilt is Weltevreden gevraagd een contra-expertise uit te voeren over plannen van een groot bedrijf, om op een locatie buiten de bebouwde kom een dierenartsenpraktijk te openen. Al snel bleek dat verschillende vormen van regelgeving en landelijk beleid werden overtreden door dit plan, de onderbouwing ervan ondeugdelijk was en onwaarheden bleek te bevatten en er geen sprake was van deugdelijke ruimtelijke ordening.

Aan de hand hiervan hebben wij het advies uitgebracht deze ontwikkeling niet toe te staan en de bouw stil te leggen. Met dit advies is de hand is naar de rechter gegaan, waarna de rechtbank besloot dat de ontwikkeling vanwege deze feiten, niet kon worden toegestaan.