Naar aanleiding van ons eerdere werk in De Bilt kregen wij de vraag of een gelijksoortig plan om vanaf een goedkope locatie te concurreren met dierenartsenpraktijken rond Hoofddorp, konden beoordelen.

Ook hier bleek de keten achter het initiatief een plan te hebben geschreven dat in strijd was met het beleid en men net als eerder, vanuit een illegale situatie is gaan verbouwen hopende op legalisering, waarbij een ruimtelijke onderbouwing werd gebruikt waarin fouten en feitelijke onwaarheden stonden.