Voor de gemeente Laarbeek heeft Weltevreden een vooronderzoek verricht naar de gebiedsontwikkeling van ‘de Kop van Aarle-Rixtel’ en de mogelijkheden van dit gebied.

De ambitie van de gemeente was om dit weinig gebruikte gebied te ontwikkelen tot een recreatiegebied. Weltevreden heeft hiervoor een visie opgesteld die gebruik maakte van de historie van het landschap en het verder ontwikkelen van de natuurwaarde en het beter ontsluiten van het gebied.

Hierbij zijn de kansen en voordelen van de ontwikkeling, de juridische en ruimtelijke constraints voor dit plan in kaart gebracht, met een schatting van de kosten die het uitvoeren van het plan met zich mee zou brengen.