1. Nieuws
  2. Advies bouwplannen tegen stal Koningshoeve in Soest

Voor Christoffel Arabians, een paardenfokkerij voor volbloed Arabische paarden gevestigd in het buitengebied van Soest, heeft Weltevreden een contra-expertise opgesteld een gewijzigd bestemmingsplan ten behoeve van een procedure voor de Raad van State. Het bedrijf Christoffel Arabians zou worden gehinderd door de bouw van een enorme betonnen schuur in het buitengebied door een naburig bedrijf, Stal Koningshoeve.

Aan deze vergunning was de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” toegekend, wat tegen het zere been van het paardenfokbedrijf Christoffel Arabians. Met deze bestemming zonder nadere aanduiding, werd het mogelijk een diversiteit aan bedrijvigheid plaats zou vinden, waaronder bijvoorbeeld opslag van auto’s of caravans.

In het landelijke buitengebied van Soest paste een dergelijk plan niet. Er was reeds een structuurvisie aangenomen waar dit plan compleet strijdig mee was. Toch had de gemeente een gewijzigd plan vastgesteld waarin de schuur gebouwd zou kunnen worden en dit besluit niet scherp genoeg getoetst.

Naar aanleiding van het indienen van onze contra-expertise in de juridische procedure, besloot de gemeente om twee dagen voor de zittingsdag bij de Raad van State om een schikking te treffen en aan te sluiten bij alle bezwaren die onze opdrachtgever had. Dit heeft geresulteerd in het Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Pijnenburgerlaan 3, waarbij behalve de bestemming Bedrijfsdoeleinden ook de specifieke aanduiding “Gebruiksgerichte paardenhouderij” op de bedrijfsbebouwing gekomen.

Ander nieuws