Laatste Nieuws

Inzagetermijn voorontwerp-bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS afgerond
with Geen reacties

Op 29 maart 2022 is het voorontwerp-bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de monumentale LTS in Meppel aan de Randweg gepubliceerd. De inzagetermijn is op 10 mei afgerond. De gemeente Meppel werkt in haar planproces met een dubbele terinzagelegging. Het voorontwerp-bestemmingplan … Read More

Wijzigingsplan Hessenweg 109-115 ter inzage
with Geen reacties

Met de publicatie van de wijziging van het bestemmingsplan door middel van een ontwerp-wijzigingsplan Hessenweg 109-115 (ruimtelijke plannen) in De Bilt zitten wij bijna aan het einde van een lang traject. Deze wijziging van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om … Read More

Inventariserend onderzoek molenbiotoop Tholen
with Geen reacties

Voor de nieuwe wijk Vroonstede in Sint-Annaland, een kern binnen de gemeente Tholen (Zeeland) is gevraagd voor diverse bouwprojecten te toetsen aan de vrijwaringszone en planregels die gelden voor de bescherming van de molenbiotoop van de molen De Vier Winden. … Read More