Laatste Nieuws

Ruimtelijke onderbouwing voor transformatie van voormalig Dorpshuis Driemond
with Geen reacties

Het object Burgemeester Bletzstraat in Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, betreft het Dorpshuis van Driemond, in eigendom bij de rechtsopvolger van woningbouwvereniging De Goede Woning, nu woningcorporatie Eigen Haard. De wijziging gaat plaatsvinden op de verdieping van het voormalige dorpshuis, thans in … Read More

Aerius-berekening nieuwbouw object Meubelboulevard Utrecht
with Geen reacties

Voor de herontwikkeling met sloop-nieuwbouw van een object aan de Meubelboulevard van Utrecht in Kanaleneiland is Weltevreden gevraagd om de noodzakelijke berekeningen met betrekking tot stikstofdepositie voor de omgevingsvergunning bouwen uit te voeren. Dit is een berekening die middels de … Read More

Indicatief onderzoek molenbiotoop De Keetmolen te Ede
with Geen reacties

Voor de ontwikkeling van de nieuw te realiseren bebouwing aan de Stationsweg in Ede is gedurende het overleg met de ambtenaren van de gemeente Ede naar voren gekomen dat molenbiotoop voor De Keetmolen aan de Stationsweg 118 te Ede binnen … Read More