Laatste Nieuws

Weltevreden verzorgt de bestemmingsplanprocedure herontwikkeling LTS-Meppel
with Geen reacties

De voormalige LTS in Meppel is in 2018 te koop aangeboden door de gemeente, die eigenaar was van het pand. Het college van B&W van de gemeente Meppel heeft in juni 2019 de verkoop gegund aan RdB Real Estate uit … Read More

Bestemmingsplan Recreatieterrein De Steppe, Ulicoten
with Geen reacties

We hebben eerder geschreven over onze werkzaamheden voor de revitalisering van het vakantiepark De Steppe in Ulicoten, een kern binnen de gemeente Baarle-Nassau. Er is sindsdien in overleg met de gemeente en opdrachtgever besloten om een volledige herziening van het … Read More

Menging van functies in bedrijvigheid en milieuzonering op Molenkamp De Bilt
with Geen reacties

In opdracht van MENS De Bilt, een maatschappelijke organisatie, hebben wij geadviseerd omtrent de milieuzonering bedrijvigheid voor haar nieuwe locatie op Molenkamp 60. Voor de goede ruimtelijke ordening is onderbouwing van aspecten nodig die raken aan de wijziging binnen de … Read More