Laatste Nieuws

Advies splitsingsvergunning en coördinatie
with Geen reacties

Voor het realiseren van een vastgoedfinanciering heeft Weltevreden opdrachtgever Mogelijk geadviseerd. Dit betrof advies met betrekking tot het lokale beleid in de gemeente Zaanstad omtrent splitsingsvergunningen en -systematiek. Ten behoeve van de splitsing is ook nog archiefonderzoek bij de gemeente … Read More

Utrechtse Bouw Sociëteit verwelkomt Weltevreden
with Geen reacties

Als adviseur in het omgevingsrecht is Weltevreden B.V. continue op zoek naar niveauverhogende onderwerpen rond vraagstukken die aan bod komen bij vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkeling. In dat kader heeft Weltevreden een sociëteitsavond bijgewoond en zich aangemeld bij en toegelaten tot de … Read More

Ecologische quickscan Rhenen Veeneind “De Oude Trekpot”
with Geen reacties

In het gebied Veeneind, een gebied aan de uiterste noordgrens van het grondgebied van Rhenen aan de Cuneraweg, heeft Weltevreden B.V. een ecologische quickscan verricht. Na decennialange juridische conflicten is dankzij mediation in 2016 de planvorming op gang gekomen om … Read More