Laatste Nieuws

Verleende vergunning transformatie Dorpshuis Driemond naar wonen
with Geen reacties

Het object Burgemeester Bletzstraat 76 in Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, betreft het Dorpshuis van Driemond, in eigendom bij de rechtsopvolger van woningbouwvereniging De Goede Woning, nu woningcorporatie Eigen Haard. De wijziging gaat plaatsvinden op de verdieping van het voormalige dorpshuis, thans … Read More

Rapport ‘Stikstof en de bouw’: inventarisatie van de bijdrage aan de bouw gekoppelde activiteiten
with Geen reacties

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bestuur, Ruimte en Wonen, directie bouwen & energie heeft Weltevreden samen met de experts op het gebied van materialen W/E adviseurs op 20 maart 2020 een quickscan opgeleverd van … Read More

Mag horeca binnen een bedrijfsverzamelgebouw?
with Geen reacties

De kwestie die besproken wordt gaat over vestiging van een koffiebar binnen een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in het Gooi. De eigenaar van het object is een internationaal vastgoedbeleggingsfonds. Bij de geplande aanpassingen aan de entree, vroeg de eigenaar Weltevreden … Read More