Laatste Nieuws

Vergunning voor Corona Sneltestcentrum De Bilt
with Geen reacties

Voor een corona sneltestcentrum gericht op bedrijven heeft Weltevreden middels de ruimtelijke procedure voor de gebruikers een vergunning aan de Molenkamp 32 in De Bilt verkregen. Voor het perceel geldt het bestemmingsplan “Hessenweg 2010”. Het perceel heeft daarin de bestemming … Read More

Transformatie aanloopstraat volgens motie Woonkels: Apeldoorn, Nieuwstraat
with Geen reacties

Bij de ontwikkeling van de transformatie van voormalige kantoren gelegen op de begane grond op de hoek van de Nieuwstraat en Oranjerie in Apeldoorn is door Weltevreden begeleid, geadviseerd en tot slot onderbouwd. Het plangebied aan de Nieuwstraat ligt in … Read More

Golfbaan als versterkend element binnen NNN-gebied
with Geen reacties

De Golfbaan Kromme Rijn in Bunnik is gelegen in de groene mantel van kern Bunnik. Over het kavel loopt ook de groenstructuur van het NatuurNetwerk Nederland (NNN), met de landschapselementen en natuurbeheerverplichtingen. Bij de inrichting van de golfbaan zijn reeds … Read More