Laatste Nieuws

Rapport ‘Stikstof en de bouw’: inventarisatie van de bijdrage aan de bouw gekoppelde activiteiten
with Geen reacties

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bestuur, Ruimte en Wonen, directie bouwen & energie heeft Weltevreden samen met de experts op het gebied van materialen W/E adviseurs op 20 maart 2020 een quickscan opgeleverd van … Read More

Mag horeca binnen een bedrijfsverzamelgebouw?
with Geen reacties

De kwestie die besproken wordt gaat over vestiging van een koffiebar binnen een bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in het Gooi. De eigenaar van het object is een internationaal vastgoedbeleggingsfonds. Bij de geplande aanpassingen aan de entree, vroeg de eigenaar Weltevreden … Read More

Weltevreden verzorgt de bestemmingsplanprocedure herontwikkeling LTS-Meppel
with Geen reacties

De voormalige LTS in Meppel is in 2018 te koop aangeboden door de gemeente, die eigenaar was van het pand. Het college van B&W van de gemeente Meppel heeft in juni 2019 de verkoop gegund aan RdB Real Estate uit … Read More